Americký funkcionalismus- všechny společenské instituce mají svůj účel a sociologie má této funkci porozumět

Talcott Parsons (1902-1979)
- pokusil se systematizovat myšlenky svých předchůdců
- dílo Společenský systém - vypracoval schéma čtyř obecných kategorií sociálního systému (AGIL):
- A (Adaptace) - přizpůsobení se prostředí
- G (Goal-attainment) - vedení společnosti ke stanoveným cílům
- I (Integrace) - potřeba udržovat vztahy uvnitř společnosti
- L (Latent pattern maintance) - potřeba motivace společnosti, aby její hodnoty přetrvávaly

Robert King Merton (1910-2003, New York)
- profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku
- Focus Groups - metoda sociologického výzkumu na základě skupinového rozhovoru
- zavedl spoustu nových pojmů
- efekt svatého Matouše - lidé jsou zvyklí jednat určitým způsobem a nechtějí ho měnit
- sebenaplňující proroctví - lidé jednají na základě svého subjektivního světa