Chicagská škola- první katedra sociologie byla otevřena r. 1892 na Univerzitě v Chicagu
- je proslulá experimentováním s výzkumnými metodami - terénní výzkum, pozorování
- jsou sem řazeni sociologové: R.E. Park, L. Wirth, G.H.Mead, E. Burgess, R.S.Cavan a další

Robert Ezra Park (1864-1944)
- město se samo přizpůsobuje a vyvíjí jako "ekologický proces"

Louis Wirth (1897-1952, německý původ)
- dílo Urbanismus jako způsob života - lidé žijící ve městě jsou chladní, neosobní, izolovaní, soupeřiví

George Herbert Mead (1863-1931)
- zabýval se symbolickým interakcionismem
- používáme řeč, proto můžeme myslet, plánovat a sdělovat si zkušenosti

Herbert Blumer (1900-1987)
- Meadův žák
- vymezil 3 principy symbolického interakcionismu:
- lidé se k věcem chovají na základě významu, který jim přiřadili
- tyto významy věcí odvozují z procesu interakce se svými blízkými
- časem se tyto významy formují