Kde se dozvíte o sociologii více


Doporučená četba

Richard Osborne, Boris van Loon: Sociologie, Portál 2002, 182 stran
Další z řady knih, které odlehčenou, přesto všakk fundovanou formou komiksu přibližují velké osobnosti a témata lidského poznání. Mapuje počáteční vývoj tohoto oboru od osvícenství a pionýrské práce Augusta Comta až po osobnosti Karla Marxe, Herberta Spencera, Emila Durkheima či Maxe Webera. Srozumitelnou a na informace bohatou formou pak ukazuje rychlý rozvoj americké a britské sociologie ve dvacátem století, poválečný vliv Talcotta Parsonse, Chicagskou školu nebo vliv strukturalismu. Čtenář se může seznámit se základními výzkumnými metodami a koncepty, které byly a jsou při studiu společnosti a jejích fenoménů využívány. Knihu uvítají jak studenti sociologie, tak zájemci o tento obor a všichni, kteří by rádi porozuměli tomu, na jakých principech lidská společnost funguje.
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis 2004, 224 stran
Jeden z dílů edice Odmaturuj, nabízí kompletní přehled učiva středních škol, slouží k přípravě na maturitní zkoušku (i nové maturity) i na přijímací zkoušky na vysoké školy.Obsahuje deset kapitol (Politologie, Právo, Mezinárodní vztahy, Ekonomie, Sociologie, Psychologie, Filozofie, Etika, Logika a teorie vědy, Náboženství)