Seminární práce

Salesiánský školský a výchovný systém

Lenka Blahoušková

Petr ČeškaO co jde?

Jde o projektovou seminární práci na téma výchovy v rodině, ve škole a ve volnočasových střediscích pro děti a mládež. Termín odevzdání: březen 2009

Co je cílem této práce?

Naším cílem je
  1. Představit veřejnosti proncip preventivní výchovy, založené na odkazu sv. dona Bosca, italského otce a učitele mládeže z 19. století, který založil řád Salesiánů - jejich posláním je starost o ohroženou a rizikovou mládež a její výchova.
  2. Obhájení nutnosti výchovy mládeže.
  3. Studium kvality výchovy a výchovných institucí v České republice.

Jak můžete pomoci?

Cílem seminární práce je také získání objektivních informací o výchově na území České republiky. Z tohoto důvodu jsme sestavili dotazník pro různé cílové skupiny - rodiče, učitele, vychovatele a studenty. Velmi nám pomůžete vyplněním následujícího dotazníku a jeho odesláním na adresu lenka.blahouskova@atlas.cz

Dotazník pro rodiče
Dotazník pro učitele
Dotazník pro vychovatele, animátory, pracovníky s mládeží
Dotazník pro mládež a studenty

Obsah seminární práce

  1. Salesiáni dona Bosca
  2. Preventivní výchovný systém
  3. Výchova ve společenství
  4. Zavedení salesiánského školského a výchovného systému do praxe
  5. Studium skutečných poměrů v ČR