Co je to sociologie- slovo sociologie pochází z řečtiny SOCIUS = společnost, LOGOS = věda
- poprvé tento název použil roku 1839 francouzský sociolog Auguste Comte v díle Kurs pozitivní sociologie
- věda zkoumající jednání lidí ve společnosti, jednání a utváření sociálních skupin, struktuře a vývoji společnosti
- začíná se rozvíjet v 19. století
- anglicky sociology, francouzsky sociologie, německy soziologie, latinsky sociologia
- je ovlivňována politickým klimatem doby

Sociologické disciplíny můžeme rozdělit do pěti kategorií:

Ústřední téma sociologie

Proč se společnost mění a jaká je naše reakce na změny?
- základem společnosti je rodina; v ní se učíme naše sociální chování - vychovávat děti znamená učit je, jak se mají chovat jako opravdové sociální bytosti